PRIVACY POLICY NL

BACKGROUND

Unicoatings begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u zich zorgen maakt over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. Wij respecteren en waarderen de privacy van al onze klanten en zullen persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken op manieren die hier worden beschreven, en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en uw rechten volgens de wet.

 

INFORMATIE OVER ONS

UC International Distribution B.V., trading name: Unicoatings

Van Weerden Poelmanweg 2
3088 EB Rotterdam
The Netherlands

VAT number: NL 851396537B01
Email address: info@unicoatings.com
Telephone number: +31 10 820 9787

 

WAT VALT HIERONDER?

In deze Privacyinformatie wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken: hoe ze worden verzameld, hoe ze worden bewaard en hoe ze worden verwerkt. Het legt ook uit wat uw rechten zijn volgens de wet met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 

WAT ZIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Persoonsgegevens worden in de algemene gegevensbeschermingsverordening (EU-verordening 2016/679) (de “GDPR”) gedefinieerd als ‘alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiecode’.

Persoonsgegevens zijn, in eenvoudiger termen, alle informatie over u die het mogelijk maakt om te worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens omvatten voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar ook minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatiemiddelen.

De persoonsgegevens die wij gebruiken, staan in deel 5 hieronder.

 

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Onder de GDPR heeft u de volgende rechten, die wij altijd zullen verdedigen:

 • Het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Deze Privacy Policy moet u alles vertellen wat u moet weten, maar u kunt altijd contact met ons opnemen om meer te weten te komen of om vragen te stellen over het gebruik van de gegevens in deel 11.
 • Het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben. In deel 10 leest u hoe u dit kunt doen.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn. Neem contact met ons op via de gegevens in deel 11 om meer te weten te komen.
 • Het recht om te worden vergeten, d.w.z. het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens die we hebben te verwijderen of op een andere manier te verwijderen. Neem contact met ons op via de gegevens in deel 11 voor meer informatie.
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. te voorkomen).
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een bepaald doel of bepaalde doeleinden.
 • Het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dit betekent dat u een kopie van uw persoonlijke gegevens kunt vragen voor hergebruik met een andere dienst of bedrijf in veel gevallen.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet op deze manier.
 • Voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens of het uitoefenen van uw rechten zoals hierboven beschreven, neem contact met ons op via de gegevens in deel 11.

Meer informatie over uw rechten kan ook worden verkregen bij het Information Commissioner’s Office (ICO).

Als u een reden hebt om een klacht in te dienen over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de ICO.

 

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELT U?

We kunnen sommige of alle van de volgende persoonlijke gegevens verzamelen (dit zal variëren afhankelijk van uw relatie met ons):

 • Naam
 • Geslacht
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Functieomschrijving
 • Informatie over uw voorkeuren en interesses

HOE GEBRUIKT U MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

In het kader van de BBPR moeten we altijd een rechtmatige basis hebben voor het gebruik van persoonsgegevens. Dit kan zijn omdat de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract met u, omdat u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons, of omdat het in ons legitieme zakelijke belang is om deze te gebruiken.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor of kunnen worden gebruikt voor een van de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten aan u. Uw persoonlijke gegevens zijn nodig om een contract met u te kunnen afsluiten
 • Het personaliseren en op maat maken van onze producten en/of diensten voor u
 • Het communiceren met u. Dit omvat het beantwoorden van e-mails of oproepen van u
 • Het verstrekken van informatie per e-mail en/of per post waarvoor u zich heeft aangemeld (u kunt zich te allen tijde per e-mail of per post uitschrijven of afmelden)

Met uw toestemming en/of indien wettelijk toegestaan, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder het contacteren van u per e-mail en/of per telefoon met informatie, nieuws en/of diensten. U zult geen onwettige spam ontvangen. We zullen altijd werken aan het beschermen van uw rechten en het naleven van onze verplichtingen onder de GDPR en de Privacy and Electronic Communications (EC Richtlijn) Regulations 2003, en u zult altijd de mogelijkheid hebben om u af te melden.

 

HOE LANG ZULT U MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is in het kader van de reden(en) waarom ze voor het eerst zijn verzameld.

 

HOE EN WAAR SLAAT U MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS OP OF GEEFT U ZE DOOR?

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is voor ons van essentieel belang en om uw gegevens te beschermen nemen wij een aantal belangrijke maatregelen.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen in onze softwaresystemen in Nederland. Dit betekent dat deze volledig worden beschermd onder GDPR. Alle persoonsgegevens worden beveiligd met wachtwoorden en waar mogelijk met een verificatie in twee stappen. Wij maken geen fysieke kopieën van uw persoonlijke gegevens.

Uw bezoek aan onze website is beveiligd met een SSL-certificaat, waarmee een privé-verbinding wordt beveiligd. U kunt deze beveiliging controleren door het groene slotje naast het webadres in de adresbalk. Onze website wordt structureel up-to-date gehouden door voortdurend de nieuwste plugins en updates te installeren. Extra maatregelen zoals malware scanners en firewalls worden gebruikt om de veiligheid te garanderen..

DEELT U MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

In sommige beperkte omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van u, te delen als we betrokken zijn bij een juridische procedure of als we voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

Wij kunnen soms een contract afsluiten met derden om namens ons producten en/of diensten aan u te leveren. Dit kan onder meer betrekking hebben op levering en marketing. In sommige gevallen kunnen deze derden toegang eisen tot sommige van uw persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben.

Als een derde partij uw persoonlijke gegevens nodig heeft, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met uw rechten, onze verplichtingen en de verplichtingen van de derde partij volgens de wet worden behandeld.

 

HOE KRIJG IK TOEGANG TOT MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben, kunt u ons vragen om details van die persoonlijke gegevens en om een kopie ervan (waar die persoonlijke gegevens worden bewaard). Dit staat bekend als een “subject access request”.

Alle verzoeken om toegang onder voorbehoud dienen schriftelijk te worden ingediend en te worden verzonden naar het in deel 11 vermelde e-mail- of postadres. Om dit zo gemakkelijk mogelijk voor u te maken, kunnen wij u een Subject Access Request Form verstrekken om te gebruiken. U hoeft dit formulier niet te gebruiken, maar het is de eenvoudigste manier om ons alles te vertellen wat we moeten weten om zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren.

Normaal gesproken zijn er geen kosten verbonden aan een Subject Access Request. Als uw verzoek ‘duidelijk ongegrond of buitensporig’ is (bijvoorbeeld als u herhaalde verzoeken indient) kan een vergoeding in rekening worden gebracht om onze administratieve kosten voor de beantwoording te dekken.

Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek om toegang tot het onderwerp reageren. Normaal gesproken streven we ernaar om een volledig antwoord te geven, inclusief een kopie van uw persoonlijke gegevens binnen die tijd. In sommige gevallen, met name als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot maximaal drie maanden na de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van onze vorderingen.

 

HOE NEEM IK CONTACT MET JULLIE OP?

Om contact met ons op te nemen over alles wat met uw persoonlijke gegevens en gegevensbescherming te maken heeft, inclusief het indienen van een verzoek om toegang, kunt u de volgende gegevens gebruiken:

Remco Rosbergen – Data Protection Officer

Email address: remco.rosbergen@unicoatings.com
Telephone number: +31 10 820 9787
Postal address: Van Weerden Poelmanweg 2, 3088 EB Rotterdam, The Netherlands

 

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als we ons bedrijf veranderen op een manier die invloed heeft op de bescherming van persoonsgegevens.

Eventuele wijzigingen zullen op onze website beschikbaar worden gesteld.